Pomnik o masie 600 kg stoi na cokole, którego podstawą jest kwadrat o boku 2m . Obok pomnika mała dziewczynka wbija patyk o średnicy 0,6 cm w ziemię, działając siłą 1N. W którym przypadku na podłoże jest wywierane większe ciśnienie ? Jakieś uzasadnienie lub obliczenie ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-03T10:12:28+01:00
P₁=F/S- ciśnienie wywierane przez pomnik
F=mg
F=600kg×10m/s²=6000N
S=a²- pole powierzchni
S=4m²
p₁=1500Pa
p₂-ciśnienie wywierane przez patyk
S=πr²
r=0,3cm=0,003m
S=3,14×(0,003m)²
S≈0,000028m²
p₂=1N:0,000028m²
p₂≈35714Pa
1 5 1