Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T10:31:31+01:00
T₁ - czas jazdy ze stoku = 15s
t₂ - czas dalszej jazdy = 15s
s₁ - droga ze stoku = 60 m
s₂ - dalsza droga = 30 m
v₁ - średnia prędkość na stoku = s₁/t₁ = 60/15 = 4 m/s
v₂ - średnia prędkość na całej trasie = (s₁ + s₂)/t₁ + t₂
= 60 + 30/15 + 15 = 90/30 = 3 m/s