ZAD. 1 dane sa liczby rzeczywiste a,b takie ze a<b. Wykaz ze średnia arytmetyczna tych licz jest mniejsza od b
zad.2Trójkat ABC jed podobny do trójkata A'B' C' . KAty przy wierzchołkach C i C' sa proste . NAjdłuzszy bok trojkata A'B' C' ma długosc 39 , a dwa krótsze boki trojkata ABC maja długosc 24 i 10 . Skala k podobienstwa trójkatów ABC i A'B'C' jest równa
zad.3 DAna jest funkcja kwadratowa f(x)=x2 + 4x -6 . zbiorem wartosci tej funkcji jest

1

Odpowiedzi

2010-01-03T10:23:08+01:00
1)
a<b dodaję do obu stron b i otrzymuję nierówność
a+b <b+b
a+b < 2b dzielę obie strony przez 2
(a+b)/2 < b ,czyli średnia arytmetyczna jest mniejsza od b.

2) Oblicz |AB| z tw.Pitagorasa
|AB|^2 =24*24 + 10*10
|AB| = pierw(576+100)=pierw.676
|AB|=26
k =|AB|/|A'B'| = 26/39=2/3

3)
x wierzchołka paraboli =-4/2 = -2
y wierzchołka paraboli = f(-2) =4-8-6 = -10
Zbiór wartości = <-10 ; +nieskończoność)