Odpowiedzi

2010-01-03T11:09:43+01:00
P - średnie zużycie w ciągu doby = 0,7 kW = 700W
W - energia pobrana w ciągu doby = Pt
t = 24 h
W = 0,7 razy 24 = 16,8 kWh
16,8kWh = 4,7 W/s = 4,7J
W₁ - energia pobrana w ciągu roku = W razy 365 dni = 16,8 razy 365 = 6132kWh
K - koszt energii = 6132 razy 0,30 = 1839,6 zł
1kWh = 3600000J = 3600kJ
6132 razy 3600 = 22075200kJ
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T11:23:47+01:00
W ciągu jednej doby energia zużyta wynosi:
E₁ = P×t
E₁ = 0,7 kW × 24 h = 16,8 kWh
Wciągu roku zostanie zużyta energia
16.8 kWh × 365 = 6132 kWh
Przeliczamy to na dżule
1 kWh = 1000W× 1 h = 1000W×3600s=3600000 J
więc skoro 1 kWh ma 3600000 J
to
6132 kWh × 3600000 = 22075200000 J =22075,2 MJ
Roczny koszt zużytej enegrii:
E = 6132 kWh
koszt 30 gr/kWh
czyli
6132 kWh × 30 gr/kWh = 183960 gr = 1839,6 zł