23. Wyrazenie (3x)2 - x2/9 jest rowne? Wykonaj obliczenia

24. Jeden kwadrat ma bok długości x ( x>0), a drugi bok o 2 jednostki dluzszy, ktore wyrazenie opisuje sume pol kwadratow. Dlaczego? Wykonaj obliczenia.

25. Jesli x + y = 12 i x2+y= 126 to x razy y ma wartosc?

1

Odpowiedzi

2010-01-03T14:12:15+01:00
23.
(3x)²-x²/9=9x²-x²/9=(81x²-x²)/9=80x²/9
24.
pierwsze pole: x²
drugie: (x+2)²=x²+4x+4
Suma=x²+x²+4x+4=2x²+4x+4=2(x²+2x+2)
25.
x+y=12
x²+y=126
xy=?
y=126-x²
x=12-y
xy=(126-x²)(12-y)
xy=1512-12x²-126y+x²y
xy=x²y-12x²-126y+1512