Odpowiedzi

2010-01-03T12:52:06+01:00
Przyczyny:
-wysoka stopa urodzen żywych i spadek stopy zgonów
-wysoka płodność kobiet
-powszechnie akceptowany model rodziny wielodzietnej
-wpływ religii
-mała świadomość o cyklu rozrodczym
-brak dostępu do środków antykoncepcyjnych, aborcji
-poprawa warunków opieki zdrowotnej, higieny
-niska świadomość odpowiedzialności seksualnej

nie określiłaś dokładnie do czego mają się odnosić te lata, więc odp tak:
a) świat:
1930- 2 mld
1960- 3 mld
1975- 4 mld
ludzi
b) Polska
-lata powojenne, tj. ok. 1945-60
-lata 80. XX
8 4 8