Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-19T10:10:57+02:00
Skutki społeczne: Zaliczyć do nich możemy Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela. Prawa polityczne nie zależały już od pochodzenia lub majątku. Równości wobec prawa nie miała być równoznaczna z równością praw. Nastąpiła Świadoma dechrystianizacji całej kultury i wszystkich obyczajów. Umieszczeniu człowieka na miejscu Boga, a wiec o radykalnej zmianie w światopoglądzie (przejście od biblijnego teocentryzmu do pogańskiego antropocentryzmu, a następnie do antropocentryzmu bezbożnego, absolutnego i samo wystarczającego). Pojawił się kult człowieka. Wprowadzono pojęcia umowy społecznej jako podstawy życia społeczeństwa, łącznic z przyjęciem ówczesnych ideologii, zwłaszcza liberalizmu i indywidualizmu, zastosowanych do wszystkich aspektów życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego, a zwłaszcza, ładu prawnego. Nastąpiła Całkowitej sekularyzacji społeczeństwa i kultury, urzeczywistnionej pod porywającym hasłem - wziętym z Ewangelii -„Wolności, Równości i Braterstwa.” Natomiast symboli nie znam .
2 4 2
2009-09-19T11:38:59+02:00
Rewolucja dała początek:iberalizmu (żyrodnyści), komunizmu (G. Babeuf) i nacjonalistycznego totalitaryzmu (jakobini)> Jak widać to odmiany demokracji. Oprócz anarchizmu wszystkie ówczesne ideologie miały początek podczas rewolucji francuskiej
1 1 1