Jaka odległość w terenie?
odległosc na planie 2cm
skala 1:5000
skala1:5000,że 1 cm na planie to 5 000cm w terenie,
czyli
1cm na planie to 50m w terenie
zatem
2cm na planie to 100m w terenie

Na mapie odległość między dwoma miastami wynosi 5 cm.Oblicz odleglosc miedzy tymi dwoma miastami w terenie,jezeli mapa jest wykonana w skali:
a)1:10 000 b)1:400 000 c)1:750 000 d)1:2 000000

3

Odpowiedzi

2010-01-03T11:03:10+01:00
A)1:10 000
5cm*10000=50000cm=500m=0,5km

b)1:400 000
5*400000=2000000cm=20000m=20km
c)1:750 000
5*750000=3750000cm=37500m=37,5km
d)1:2 000000
5*2000000=10000000cm=100000m=100km
2 5 2
2010-01-03T11:05:27+01:00
A) 1:10 000

1cm -0,1km
5cm-xkm

x= 5*0,1/1
x= 0.5 km2

b) 1:400 000

1cm-4km
5cm- xkm

x=5*4/1
x=20km2


c) 1:750 000

1cm-7,5km
5cm-xkm

x=5*7,5/1
x=37,5km2


d) 1: 2 000000
1cm-20km
5cm-xkm

x=5*20/1
x=100km2
1 5 1
2010-01-03T11:15:29+01:00
D= Sm*d

D= odległość w terenie
d= odległość na mapie
Sm= skala mapy

a)
D=Sm*d
D= 10 000 * 5cm
D= 50 000cm=500m=0,5km

b)
D=Sm*d
D=400 000*5cm
D=2000 000cm=20000m=20km

c)
D= Sm*d
D=750 000 *5cm
D=3750000cm=37500m=37,5km

d)
D=Sm*d
D=2 000000*5cm
D=10 000 000cm= 100 000m=100km
1 5 1