Jaka odległość w terenie?
odległosc na planie 2cm
skala 1:5000
skala1:5000,że 1 cm na planie to 5 000cm w terenie,
czyli
1cm na planie to 50m w terenie
zatem
2cm na planie to 100m w terenie

Mapa jest sporządzona w skali 1:50 000. Oblicz jakądludość ma odcinek w terenie ,jeśli odpowiadający mu odcinek na mapie ma dlugosc:
a)1cm b)1,2cm c)2,4cm d)7,5cm

2

Odpowiedzi

2010-01-03T11:03:36+01:00
1cm - 50 000 cm
1cm - 0,5 km

a) 1cm - 0,5 km
b) 1,2cm - 0,6 km
c) 2,4 cm - 1,2 km
d) 7,5 cm - 3,75 km

Proszę brardzo :)
2010-01-03T11:11:31+01:00
1. 1cm - 0,5 km
2. 1,2cm - 0,6 km
3. 2,4 cm - 1,2 km
4. 7,5 cm - 3,75 km