Zad1
Roztargniony,Pan Kowalski wyjeżdżając na miesięczny urlop nie zgasił dwóch żarówek-jednej o mocy 60W i drugiej o mocy 100W.Oblicz,Ile kosztowało go to roztargnienie,jeśli 1kWh energii kosztuje 0,19zł


Zad 2
Przez spiralę grzejną podłączono do na pięcia 230V przepłynął ładunek 40C w czasie 10s
a)jakie było natężenie w spirali?
b)ile wydzieliło się ciepła w spirali?
c)jaka była moc prądu płynącego w spirali?

1

Odpowiedzi

2010-01-03T11:30:09+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
P - moc łączna żarówek = 100W + 60W = 160W = 0,16kW
W - pobrana energia = Pt
t₁ - czas świecenia = 24 razy 31 = 744h( miesiąc = 31 dni)
t₂ - czas świecenia = 24 razy 30 = 720h(miesiąc = 30 dni)
K₁ - koszt przy 30 dniach = Wt₁ razy 0,19 zł = 0,16 razy 720 razy 0,19 = 21,89 zł
K₂ - koszt przy 31 dniach = Wt₂ razy 0,19 = 0,16 razy 744 razy 0,19
22,62 zł
zad 2
I - prąd = ?
g - ładunek = 40C
t - czas = 10s
I = g/t = 40/10 = 4A
U - napięcie = 230V
P - moc = UI = 230 razy 4 = 920W
W - energia = 920W razy 1s = 920Ws = 920J(wydzielone ciepło)