Z1
Napisz czemu służy obserwacja i które przyrządy ją ułatwiają
Obserwacja służy.....
Przyrządy ułatwiające obserwację to...
z2
Wymień najważniejsze zadania systematyki
z3 uzupełnij zdanie:
Gatunek charakteryzują następujące cechy:....
z4 Wyjaśnij do czego jest klasyfikacja i do czego służy
z5 Krotko opisz na czym polega oznaczenie organizmów .
z6 Uzupełnij zdanie
Komórka jest to...
prosze o rozwiązanie potrzebuje to na jutro

1

Odpowiedzi

2010-01-03T15:41:54+01:00
Przyrządy ułatwiające obserwację to lupa, lornetka,
klasyfikowanie- rozpoznawanie, nazywanie oraz grupowanie organizmow wg okreslonych kryteriow