Odpowiedzi

2010-01-03T11:23:51+01:00
Dla większości wyznań i kościołów chrześcijańskich (trynitarnych) Jezus jest także wcieleniem Boga w osobie Syna Bożego. W islamie uznawany jest za proroka.
Głównymi źródłami informacji o Jezusie Chrystusie są Ewangelie, z których cztery Kościół uznał za kanoniczne i włączył jako do Nowego Testamentu ustanawiając źródło swojej doktryny. Bóg miłosierny i bogaty w łaskę Jezus Chrystus Duch Święty Ewangelizacja, katechizacja i misje Kościół i jego różne stany Sakramenty Maryja Życie chrześcijanina i świętość Rodzina, małżeństwo, cywilizacja życia Młodzież i dzieci Ekumenizm Dialog międzyreligijny Nauczanie społeczne Pokój Godność i prawa człowieka Wiara a... Wykaz encyklik i adhortacji Jana Pawła II
Bóg miłosierny i bogaty w łaskę
Bóg, który kocha, nie jest kimś odległym, lecz Bogiem wkraczającym w historię.