1.Uzupełnij podany tekst przydawkami. Unikaj powtórzeń wyrazów:
W Troi rządził ...............................król Priam.Kochał swego syna - ...........................
Hektora,ale z ....................................wyrzutem patrzył na Parysa.Odczuwał
..........................żal,że sprowadził na Troję ......................................nieszczęścia.Gdyby
nie on,nie byłoby ......................................wojny.Grecy upomnieli się o..................................Helenę i ściągnęli z .....................................wojskiem.Jest wśród
nich ................................... Achilles, syn ........................... . Dowodzi nimi
....................................... Agamemnon, a .............................. jes t Odyseusz.Za jego radą
Grecy postawili pod murami Troi ......................................konia,który stał się przyczyną
klęski grodu ..............................


2. Porównaj biblijny opis stworzenia świata i człowieka z relacją o powstaniu świ ata za-
wartą w mitologii greckiej.(„Historia początków świata i ludzkości ” - „Świat w słowach
i obra zach ” W.Bobińskiego str.14 -16;Jan Parandowski „Mitologia grecka ”- fragment
„Narodziny świata ”).Podaj różnice i p o dobieństwa.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T11:35:45+01:00
W Troi rządził wielki król Priam.Kochał swego syna - ......
Hektora,ale z ogromnym wyrzutem patrzył na Parysa.Odczuwał
nieopisany żal,że sprowadził na Troję tyle nieszczęścia.Gdyby
nie on,nie byłoby niszczącej wojny.Grecy upomnieli się o piękną Helenę i ściągnęli z licznym wojskiem.Jest wśród
nich niezwyciężony Achilles, syn ........................... . Dowodzi nimi
mądry Agamemnon, a .............................. jes t Odyseusz.Za jego radą
Grecy postawili pod murami Troi trojańskiego konia,który stał się przyczyną
klęski grodu ludzi.