Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T11:22:30+01:00
Porosty mozna znalezc na : plotach drewnianych(starych)
drzewach w lesie ( porosty na drzewach wystepuja od strony polnocnej)
na skalach wilgotnych .itp
7 1 7
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T11:23:35+01:00
Porosty są organizmami pionierskimi porastającymi korę drzew, kamienie, gleby najbardziej ubogie, a także bardziej suche zwane też "glebami poligonowymi". Występują niemalże na wszystkich długościach i szerokościach geograficznych. Najwięcej gleb poligonowych znajduje się w tundrze, a także na pustyniach i stepach. Gleby tundrowe, pustynne i stepowe należą do bardzo ubogich w przyswajalny azot i dlatego porosty, asymilują azot z atmosfery przy pomocy cyjanobakterii znajdujących w zgrubieniach plechy zwanych cefalodiami.Porosty spotkać można na korze drzew , drewnie , glebie oraz na naturalnych i antropogenicznych podłożach skalnych, takich jak skałki, kamienie i głazy narzutowe, beton, tynk, cegły, eternit, dachówki (epility). Duża grupa porostów zasiedla różne podłoża, gatunki takie określamy jako ubikwistyczne.
6 3 6
2010-01-03T11:24:50+01:00
Porosty możemy spotkać prawie wszędzie, z wyjątkiem miejsc stale zalanych słoną wodą, pól uprawnych, świeżych i wilgotnych łąk, trzcinowisk i turzycowisk. Nie rosną też na obszarach o szczególnie dużym skażeniu powietrza atmosferycznego i podłoża. Zimą najlepiej widoczne są te występujące na drzewach, murach i słupach betonowych. Należą one do porostów nadrzewnych i naskalnych. (http://www.wigry.win.pl/kwartalnik/nr16_porosty.htm)
4 4 4