Podaj nazwy pierwiastków, które wchodza w skład związków chemicznych o nastepujacej budowie:C₂D₃i AB₂.Wykorzystaj podane informacje:
-atom pierwiastka C ma 13 protonów
-atom pierwiastka D ma 16 elektronów
-atom pierwiastka A lezy w 5 okresie i ma 2 elektrony walencyjne
-atom pierwiastka B ma liczbe Z równa 17

2

Odpowiedzi

2009-09-17T12:19:46+02:00
A - Sr (stront)
B - Cl (chlor)
C - Al (glin)
D - S (siarka)

SrCl2 i Al2S3
57 4 57
2009-09-17T12:56:26+02:00
C - to glin ( Al )
D - to siarka ( S )
A - to stront ( Sr )
B - to chlor ( Cl )

Al2S3 - jest to siarczek glinu
SrCl2 - jest to chlorek strontu
37 4 37