Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T11:38:25+01:00
Ochrona ruchomych dóbr kultury polega na:
-ich ukryciu i zabezpieczeniu przed zniszczeniem w budowlach ochronnych w obrębie jednostki organizacyjnej
-ewakuacji zasobów do wytypowanych ukryć na terenie kraju
-ewakuacji najcenniejszych zasobów za granicę
Ochrona nieruchomych dóbr kultury polega na:
-wykonaniu prac ewidencyjno-dokumentacyjnych i techniczno-inżynieryjnych
-umieszczanie znaków rozpoznawczych konwencji haskiej
7 3 7
2010-01-03T11:47:29+01:00
Dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez wszystkich obywateli. Należa do nich: dzieła budownictwa, urbanistyki i architektury, dzieła sztuk plastycznych, pamiątki historyczne, rzadkie okazy przyrody żywej lub martwej, krajobraz kulturowy.

Służbą Ochrony Zabytków kieruje Generalny Konserwator Zabytków, który jest centralnym organem administracji rządowej.
5 3 5