PILNE !!!
PILNE !!!
PILNE !!!
PILNE !!!
PILNE !!!


Do pomocy :
m - masa
t - czas
P - moc
F - siła
W - praca
s - droga
v - prędkość
r - promień
h - wysokość
g - siła grawitacji

Zad.1
Wykopano studnię o głębokości 20 m i powierzchni przekroju 3 m kwadratowe . Ile wynosi praca wykonana na podniesienie ziemi do górnej krawędzi studni ? Średnia gęstość ziemi wyniosła 1500 kg/cm sześcienne .

Zad.2
Jaką siłę oporu powietrza i tarcia musi pokonywać kolarz , który poruszając się z prędkością 18 km/h rozwija moc swych mięśni równą 75 W ?

Zad.3
Obliczono że wieloryb płynąc z prędkością 7,5 m/s pokonuje opór wody równy 18 kN . Jaką moc ma wówczas ten wieloryb ?

Zad.4
Ile wynosi siła ciągu elektrowozu , którego silnik rozwija moc 2 MW przy stałej prędkości ruchu równej 36 km/h ?

Zad.5
Koń ciągnie wóz działając siłą o wartości 540 N . Po czasie 2 h wóz przesunął się ruchem jednostajnym na drodze 10 km . Ile wyniosła średnia moc konia w tym czasie ?

Zad.6
Jaką moc rozwija sportowiec przy skoku do góry , jeżeli jego masa wynosi 60 kg , wysokość skoku 1,8 m , a czas odbicia od powierzchni Ziemi 0,2 s ?

1

Odpowiedzi

2009-09-17T12:09:31+02:00
Mam odp do 5 i 6 zad choć tyle mogę ci pomóc:)
6.
Wzory: Dane:
P=W/t P=?
w= F×s m= 60kg
F=m×g h= 1,8m
W=mgs t=0,2 s
więc P= mgs:t

P=10×60×1,8:0,2= 27000W

5.F=540N
t=2h= 7200s
s= 10km= 10000m
P=?

P=W/t=Fs/t= 540×10000/7200=750W