Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T11:36:32+01:00
Węglowodany dzielimy na proste i złożone.

Węglowodany pod względem chemicznym są to alkohole wielowodorotlenowe zawierające dodatkowo grupę aldehydową -COH (aldozy) lub ketonową =CO (ketozy)

Węglowodany proste
Węglowodany proste (monosacharydy) są dobrze rozpuszczalne w wodzie, nie ulegają rozkładowi na cukry prostsze. Ze względu na liczbę atomów węgla w cząsteczce dzieli się je na triozy (3 atomy węgla), tetrozy (4 atomy węgla), pentozy (5 atomów węgla), heksozy (6 atomów węgla) i heptozy (7 atomów węgla).

Są to na przykład:
* glukoza - aldoheksoza
* fruktoza - ketoheksoza (izomer glukozy)
* galaktoza - aldoheksoza (izomer glukozy)
* ryboza - aldopentoza
* deoksyryboza - aldopentoza
Węglowodany złożone
Są to tzw. wielocukry (polisacharydy). Zbudowane są one przynajmniej z dwóch cukrów prostych (disacharydy) lub większej ich ilości (polisacharydy). Najpowszechniej występujące w przyrodzie disacharydy to:

* sacharoza - zbudowana z połączonych ze sobą cząsteczek glukozy i fruktozy,
* maltoza (cukier słodowy) - zbudowana z połączonych ze sobą dwóch cząsteczek glukozy,
* laktoza (cukier mlekowy) - zbudowana z połączonych ze sobą cząsteczek glukozy i galaktozy,

Najpowszechniej występujące w przyrodzie polisacharydy to:

* skrobia - wielocukier zapasowy u roślin
* celuloza - wielocukier będący głównym składnikiem ścian komórkowych roślin
* glikogen - wielocukier zapasowy u grzybów i zwierząt.
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T11:36:43+01:00
Http://www.studia.korba.pl/sciagi/biologia/biochemia/1,51977,743,art.html
2010-01-03T11:37:25+01:00
Węglowodany dzielimy na:
- proste: triozy (3 atomy węgla), tetrozy (4 atomy węgla), pentozy (5 atomów węgla), heksozy (6 atomów węgla) i heptozy (7 atomów węgla)

-złożone: zbudowane są one przynajmniej z dwóch cukrów prostych (disacharydy) lub większej ich ilości (polisacharydy)