Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T11:56:29+01:00
Algorytm jest następujęcy (on działa dla dowolnego systemu, niekoniecznie trójkowego):
Niech p = 3 będzie podstawą tego systemu, na który chcemy zmienić

Mamy liczbę do zamiany, np. n = 12345

Wykonujemy następujące operacje:
Dzielimy n przez p (z resztą), otrzymujemy n1 oraz resztę r1
Następnie znowu dzielimy n1 przez p, otrzymując n2 i resztę r2... Takie operacje wykonujemy tak długo, jak tylko iloraz ni jest różny od zera.

Poniżej przykład:

12345 / 3 = 4115 r. 0
4115 / 3 = 1371 r. 2
1371 / 3 = 457 r. 0
457 / 3 = 152 r. 1
152 / 3 = 50 r. 2
50 / 3 = 16 r. 2
16 / 3 = 5 r. 1
5 / 3 = 1 r. 2
1 / 3 = 0 r. 1

I teraz odczytujemy reszty od końca, czyli
12345 w dziesiętnym to 121221020 w trójkowym

Inny przykład n = 2222

2222 / 3 = 740 r. 2
740 / 3 =246 r. 2
246 / 3 = 82 r. 0
82 / 3 = 27 r. 1
27 / 3 = 9 r. 0
9 / 3 = 3 r. 0
3 / 3 = 1 r. 0
1 / 3 = 0 r. 1

2222 dziesiętne to 10001022 trójkowo
9 4 9