Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:11:07+01:00
Cp = 25%
v roztworu = 150 cm3 = 0,15 dm3
d roztworu = 1,2 cm3\g

m roztwor = d*v
mr = 1,2 cm3\g * 150 cm3
mr = 180g

m substancji = mr*Cp\100%
ms = 180g*25%\100%
ms = 45g

Cm = ms\ Ms*v roztworu
Cm = 45g\ 98g\mol * 0,15dm3
Cm = około 3,06

Cm = n\v
n = Cm * v
n = 3,06mol\dm3 * 0,15 dm3
n = około 0,46 mola

Odp: W tym roztworze znajduje się około 0,46 mola.
1 4 1