1. Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach:
bromek wapnia
chlorek niklu (III)
azotan (V) żelaza (II)
siarczan (IV) cynku
węglan potasu
fosforan(V)sodu
jodek magnezu
siarczan(VI) srebra (I)

2. Podan nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych:
FeI2
Al2(CO3)3
Sn(NO3)2
CrPO4
Ag2SO4
MnSO3
CuS
HgCl2

3. Wybierz nazwy tych soli, które należy rozpuścić w wodzie aby roztwór zawierał dwa razy mniej kationów i anionów. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych i wyjaśnij swój wybór do każdego przykładu.

Azotan(V) wapnia, chlorek glinu, siarczan (VI) sodu, chlorek żelaza (III), węglan potasu, fosforan sodu(V), siarczan(IV) potasu, chlorek miedzi(II), siarczek potasu

zaznaczam zła odpowiedz za rozwiazanie mniej niz 3 zadan

1

Odpowiedzi

2012-08-17T23:59:04+02:00

Zad.1

bromek wapnia - CaBr₂

chlorek niklu(III) - NiCl₃

azotan(V) żelaza(II) - Fe(NO₃)₂

siarczan(IV) cynku - ZnSO₃

węglan potasu - K₂CO₃

fosforan(V) sodu - Na₃PO₄

jodek magnezu - MgI₂

siarczan(VI) srebra(I) - Ag₂SO₄

Zad.2

FeI₂ - jodek żelaza(II) 

Al₂(CO₃)₃ - węglan glinu

Sn(NO₃)₂ - azotan(V) cyny(II)

CrPO₄ - fosforan(V) chromu(III)

Ag₂SO₄ - siarczan(VI) srebra(I)

MnSO₃ - siarczan(IV) manganu(II)

CuS - siarczek miedzi(II)

HgCl₂ - chlorek rtęci(II)

Zad.3

azotan(V)wapnia - Ca(NO₃)₂
Ca(NO₃)₂ --H₂O--> Ca²⁺ + 2NO₃⁻  kation wapnia + 2 aniony azotanowe(V)

chlorek miedzi(II) - CuCl₂
CuCl₂ --H₂O--> Cu²⁺ + 2Cl⁻  kation miedzi(II) + 2 aniony chlorkowe

Powyższy warunek spełnia tylko azotan(V) wapnia i chlorek miedzi(II), gdyż tylko w tych reakcjach jest dwa razy mniej kationów niż anionów.