3. Porównaj biblijny opis stworzenia świata i człowieka z relacją o powstaniu świ ata za-
wartą w mitologii greckiej.(„Historia początków świata i ludzkości ” - „Świat w słowach
i obra zach ” W.Bobińskiego str.14 -16;Jan Parandowski „Mitologia grecka ”- fragment
„Narodziny świata ”).Podaj różnice i p o dobieństwa.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
DAŁ BYM WIĘCEJ ALE NIE MAM

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:09:22+01:00
Różnice:
-na początku obu dzieł (mitologi i biblii) możemy znaleźć dwie wizje stworzenia świata oraz człowieka. Rozniecę między nimi możemy zauważyć już w "założeniu religijnym", ponieważ mitologia mówi nam o politeizmie, a Biblia o monoteizmie.
-W Biblii Bóg jest miłosierny, obdarza nas miłością i dobrocią. nie walczy o władze. Natomiast w mitologii bogowie są źli, okrutni i amoralni. Nie lubią ludzi.
- odmienny morał wynikający ogólnie z całego przesłania. Biblia ma charakter dydaktyczny, pouczający, a mitologia jest wyrazem tęsknoty człowieka za dobrocią i miłosierdziem bogów.

PODOBIEŃSTWA
-obydwa teksty opisują to co było na początku tzn. przed stworzeniem świata
-podobieństwo w tychże opisach znajdziemy przy roli kobiety, przez której grzeszną ciekawość i nieposłuszeństwo biblijny człowiek zostaje wygnany z raju, a mitologiczną istotę dopadają różne troski, nieszczęścia i choroby.
- taka sama wizja raju
-symbol nie posłuszeństwa(jabłko i jego odpowiednik puszka Pandory)
- w obu dziełach ludzkość dotyka nędza, choroby i różne troski
-motyw dobroczyńcy( Chrystus/ Prometeusz)
12 3 12