AD. 1 Zapisz symbolicznie dowolną liczbę parzystą i nieparzystą. Zbadaj, jaką liczbą, parzystą czy nieparzystą, jest suma liczby parzystej i nieparzystej.

AD.2 Porównaj liczby a) ∛54 + ∛250 oraz ∛1024
b) 2³⁰⁰ oraz 3²⁰⁰

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T13:19:05+02:00
2n - liczba parzysta
2n-1 - liczba nieparzysta n-dowolna liczba całkowita

2n+2n-1=4n-1 - to daje liczbą nieparzystą dla każdej n

2. Porównaj liczby
a) ∛54 + ∛250 = 3∛2-5∛2= -2∛2

3 bo 3*3*3=27 27*2=54 5 bo 5*5*5=125 125*2=250

∛1024 =8∛2

b) 2³⁰⁰ oraz 3²⁰⁰
1 ora 1 gsdy chodzi o 2 do 3 do 00

1) 2,037*10^90
2) 2.656*10^90
2009-09-17T15:03:32+02:00
Parzyste zapisujemy przez 2k (gdzie k jest dowolna liczba całkowita) zaś nieparzyste na przyklad jako 2k+1
suma: 2k+2k+1=4k+1 jak widać nieparzysta bo 4k jest zawsze liczba parzysta