Odpowiedzi

2009-09-17T13:48:11+02:00
W(x)+Q(x)=-7x⁴-2x³-2x²+3x+3
W(x)-Q(x)=-7x⁴+8x³-2x²-5x+7
dodajesz lub odejmujesz współczynniki przy tych samych potęgach

Q(x)*Z(x)=10x⁵-7x³+4x²-12x+6
mnożysz daw nawiasy przez siebie czyli każdy wyraz z pierwszego przez każdy wyraz z drugiego