Aż 98% zasobów wody na Ziemi stanowią wody słone.Słodkiej wody jest 38mln km³,ale 70 % wody słodkiej jest uwięzionej w lodowcach Antarktydy. a) Jaka objętość miałaby woda ze stopienia lodów Antarktydy? b) Jaką objętość mają zasoby wody na Ziemi?

2

Odpowiedzi

2009-09-17T13:50:10+02:00
Aż 98% zasobów wody na Ziemi stanowią wody słone.Słodkiej wody jest 38mln km³,ale 70 % wody słodkiej jest uwięzionej w lodowcach Antarktydy. a) Jaka objętość miałaby woda ze stopienia lodów Antarktydy? b) Jaką objętość mają zasoby wody na Ziemi?

a) x - woda ze stopienia lodowca

x=0,7*38 mln km³ //// 70%=0,7
x=26,6 mln km³

b) x- całkowita objętość wód
0,02=38 mln km³ /// 2%=0,02 100% = 1
1=x
0,02x=38 mln km³ //:0,02
x= 1900 mln km³
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T15:27:01+02:00
A)
100%-38mln km3
70%-x
x=38mln km3*70%/100%=26,6mln km3
b)
38-2%
x-100%
x=38 mln km3*100%/2%=1900mln km3