Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T12:51:43+01:00
Starożytni Rzymianie bardzo wiele rzeczy wzięli od Greków . Nie mieli za grosz oryginalności i duszy twórców , ale dzieła Greków były bardziej okazałe,znane .
Podbili wiele terenów i imperii np.Italię,większą część półwyspu Apenińskiego.
Osiągnięcia (nieliczne):
-Koloseum
-łaźnie , inaczej termy .
-łuki triumfalne .
- Panteon
-Prawo 12 tablic (Inaczej kodeks Justyniana) .
- w starożytności nie było lekarzy , rzymianie sami sporządzali lekarstwa .
Mam nadzieję,że pomogłam : )
30 3 30
2010-01-03T13:00:44+01:00
Kultura starożytnego Rzymu - fascynuje, zachwyca, budzi podziw. Według opowieści jej początki sięgają aż do upadku Troi, z której to uciekinierzy osiedlili się właśnie na tej ziemi. Dotyczą one przede wszystkim dwóch braci – pół bogów pół ludzi, którzy skazani na śmierć zostali jednak ocaleni i wykarmieni przez wilczycę. Rolę założyciela i pierwszego władcy Rzymu legenda przypisuje Romulusowi - który zabił swego bliźniaczego brata Remusa gdy ten zlekceważył ustanowione przez niego prawo. Początki starożytnego Rzymu historycy datują około roku 753 p.n.e. od tego czasu miasto pod wpływem swych kolejnych władców przechodziło ciągłe metamorfozy. Potrzeba zdobywania coraz to nowych ziemi i bogactw nakłaniała do ciągłych podbojów. I oto z małej, wiejskiej osady Rzym stał się potęgą na skale całego kontynentu. Dzięki tejże ekspansji miasto mogło się rozwijać i rosnąć w siłę. Dzięki styczności z innymi rodami i plemionami kultura starożytnego Rzymu wciąż ewoluowała - bogatsza o nowe zwyczaje, religie i sztukę stawała się fundamentem późniejszej kultury europejskiej.

Wraz z rozkwitem całej cywilizacji starożytnego Rzymu nastąpił rozwój wszelkich elementów jej kultury. Jednym z nich była niewątpliwie architektura. Pomimo, iż dostrzegamy w niej znaczny wpływ stylu greckiego istotnemu rozwojowi uległy techniki budownictwa. Odrzucono kamień na rzecz skalnych cegieł dodatkowo scalanych ze sobą specjalna zaprawą, przypominającą dzisiejszy beton, która umożliwiała budowę na o wiele większą skalę. * Wystarczy przywołać w pamięci jeden z siedmiu cudów świata, którym jest Koloseum. Ta olbrzymia eliptyczna budowla była w stanie pomieścić 50 tysięcy ludzi. Dodatkowo posiadała ona możliwość przykrycia całej widowni specjalną osłoną w deszczowe lub bardzo słoneczne dni. W podziw wprawia więc nie tylko sam jej ogrom, ale również jej funkcjonalność. Również sam fakt, iż Koloseum przetrwało niemal 2000 tysiące lat i współcześni ludzie mają możliwość podziwiania ogromnych jego fragmentów powinna już budzić nasz respekt. * Kolejnym wielkim osiągnięciem rzymskich inżynierów z tamtego okresu była niewątpliwie rozbudowana sieć akweduktów. Zapewniały one zaopatrzenie w wodę dużym miastom oddalonych od naturalnych źródeł. Te ołowiane lub ceramiczne rurociągi wykorzystywały naturalny spadek wody. Gdy na ich drodze dochodziło jednak do znacznego obniżenia terenu Np. w dolinach, budowano specjalne mosty, na których układano przewody. Mimo, iż akwedukty znane były już wcześniej to dzięki takim rozwiązaniom architektonicznym stały się charakterystycznym elementem rzymskiego budownictwa użytkowego i zaliczane są dziś do największych osiągnięć inżynieryjnych starożytności. * Znaczne zasługi przypisywane są starożytnym Rzymianom również w dziedzinie budowy dróg. Ułatwiające rozwój handlu, szybki przepływ informacji oraz przemarsz wojsk łączyły ze sobą najważniejsze punkty mocarstwa. Budowane przez setki lat służąc nam po dziś dzień. Znane jest nam niewątpliwie przysłowie, iż "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu". * Do niezwykle praktycznych i powielanych przez późniejsze epoki wynalazków starożytnych rzymian zaliczyć możemy niewątpliwie ich publiczne łaźnie, tzn. termy. Zdobione dziełami sztuki stawały się ośrodkami życia kulturalnego i towarzyskiego, miejscem wypoczynku i rozrywki. Odbywały się w nich dyskusje filozoficzne, literackie, polityczne.


33 3 33