Odpowiedzi

2009-09-17T13:51:30+02:00
A więc ;D
-merystemy (stożek wzrostu pędu i korzenia, w węzłach)
-merystemy wtórne (miazga, kalus, tkanki stałe)
-tkanki miękiszowe (miękisz zasadniczy, miękisz powietrzny ,miękisz wodny, miękisz asymilacyjny, miękisz rdzeniowy, miękisz spichrzowy)
-tkanki przewodzące (drewno, łyko)
-tkanki okrywające (pierwotne,wtórne ,korek)
-tkanki wzmacniające ( kolenchyma)
-tkanki wydzielnicze (włoski gruczołowe, miodniki, komórki gruczołowe, rurki mleczne)
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T13:53:07+02:00
TKANKI ROŚLINNE:
twórcze:
-stożek wzrostu łodygi
-stożek wzrostu korzenia
- miazga

stałe:
OKRYWAJĄCE:
-skórka
-karek
MIEKISZOWE:
-miekisz asymilacyjne
-miekisz zasadniczy
-miekisz spichrzowy
PRZWODZĄCE:
-drewno
-łyko
WZMACNIAJĄCE:
-twardzica
-zarcica
18 3 18
2009-09-17T13:53:08+02:00
Tkanki roślinne:
1. merystemy:
a. merystemy pierwotne
-wierzchołkowy
-boczny
-interkalarny
-archesporialny
b.merystemy wtórne
-miazga
-fellogen
-kallus
2. tkanki stałe
a.tkanki miękiszowe:
-m. zasadniczy
-m.powietrzny
-m.wodny
-m.asymilacyjny
-m. rdzeniowy
-m. spichrzowy
3. tkanki przewodzące
-drewno
-łyko
4. tkanki okrywające
a. pierwotne
-ryzoderma
-epiderma
-endoderma
-egzoderma
b.wtórne
-kolenchyma
-sklerenchyma
--stereidy
--sklereidy
5.tkanki wydzielnicze
-włoski gruczołowe
-miodniki
-komórki gruczołowe
-tkanki mleczne
7 3 7