Zadanie 1
Olek odrabiał lekcje przez trzy godziny. Po kazdym biciu zegara ściennego liczył ilość uderzeń. Zegar bił co godzinę i olek naliczył razem 18 uderzeń. W jakich godzinach Olek odrabiał lekcje?


Zadanie 2
Długość boku kwadratu zwiększono o 20 %, a następnie o 25 %. O ile procent pole największego kwadratu jest większe od pola wyjściowego kwadratu?

3

Odpowiedzi

2010-01-03T13:00:28+01:00
Zad.1]x+x+1+x+2=18
3x=18-3
3x=15
x=5
odp. odrabiał lekcje od 16 do 19,,, o 17 zegar wybił 5 uderzeń, o 19- 6 uderzeń i o 19 7 uderzeń,,, razem 18 uderzeń
zad.2]
bok pierwszego kwadratu=a,,, pole=a²
bok drugiego kwadratu=a+20% z a=a+0,2a=1,2a
pole =(1,2a)²=1,44a²
bok 3 kwadratu=1,2a+25% z 1,2a=1,2a+0,25×1,2a=1,2a+0,3a=1,5a
pole=(1,5a)²=2,25a²
a²=100%
2,25a²=x%
x=2,25a²×100:a²=225%
225%-100%=125%
odp.pole najwiekszego kwadratu jest większe od najmniejszego o 125%
pozdrawiam
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:01:44+01:00
Zadanie 1
Olek odrabiał lekcje przez trzy godziny. Po każdym biciu zegara ściennego liczył ilość uderzeń. Zegar bił co godzinę i olek naliczył razem 18 uderzeń. W jakich godzinach Olek odrabiał lekcje?

x - początkowa godzina
x + x + 1 + x + 2 = 18
3x = 15
x = 5

Olek odrabiał lekcje w godzinach 5 - 8 (czyli zaczął przed 17, a skończył przed 20).

Zadanie 2
Długość boku kwadratu zwiększono o 20 %, a następnie o 25 %. O ile procent pole największego kwadratu jest większe od pola wyjściowego kwadratu?

a - bok kwadratu

(a + a*20%) + (a + a*20%)*25% = (a + a*20%)(1 + 25%) = 120%a *125% = a*1,2*1,25 = 1,5a

((1,5)²a² - a²)/a² = 2,25 - 1 = 1,25 = 125 %

jak czegoś z tych wyliczeń nie rozumiesz pisz na pw
2010-01-03T13:07:38+01:00
Zad 1.
x - początkowa godzina
3x + 3 = 18
3x = 15
x = 5

Olek odrabiał lekcje od 17 do 20.


Zad 2.
bok pierwszego kwadratu=a-pole=a²
bok drugiego kwadratu=a+20% z a=a+0,2a=1,2a
pole =(1,2a)²=1,44a²
bok 3 kwadratu=1,2a+25% z 1,2a=1,2a+0,25×1,2a=1,2a+0,3a=1,5a
pole=(1,5a)²=2,25a²
(a + a*20%) + (a + a*20%)*25% = (a + a*20%)(1 + 25%) = 120%a *125% = a*1,2*1,25 = 1,5a
((1,5)²a² - a²)/a² = 2,25 - 1 = 1,25 = 125 %