Odpowiedzi

2010-01-03T13:47:29+01:00
Ruch jednostajny prostoliniowy -zależność drogi od czasu: s=v•t
wzór na wartość prędkości : v= s/t
ruch jednostajny prostoliniowy ruch w którym ciało pokonuje jednakowe odcinki drogi w takich samych odstępach czasu , a torem jest linia prosta

ruch drgający - ruch polegający a okresowych zmianach położenia układu (lub ciała)

prędkość - stosunek wektora przemieszczania czasu, w którym przemieszczenie nastąpiło . (przepraszam nie umiem narysować tego wykresu )

przyśpieszenie - iloraz (stosunek) przyrostu prędkości i czasu , w którym ten przyrost nastąpił (tego wykresu również nie jestem w stanie ci przerysować ;( )

siła - (musisz konkretnie napisać jaka grawitacyjna ,odśrodkowa, jednostkowa, tarcia, wypadkowa, dośrodkowa czy jeszcze jakaś inna ?)

energia kinetyczna - część energii mechanicznej ciała związana z jego ruchem .

energia potencjalna - część energii mechanicznej ciała zależna od sprężystego odkształcenia i od jego położenia względem ziemi.

energia mechaniczna - fizyczna wielkość liczbowa określająca zdolność ciała do wykonania pracy .