Oblicz pola zacieniowanych pierścieni;
a; promien od środka do początku zacieniowanego kółka 4
promień od środka do końca zacieniowanego kółka
b; niezacieniowany środek 2 ; wysokość pierścienia 8
c; promień od środka do początku okręgu 6; od środka do końca okręgu 4
d; niezacieniowany środek 2; zacieniowany okrąg szerokość 5

1

Odpowiedzi

2010-01-03T12:56:47+01:00