Pilnie potrzebne tłumaczenieJan Sebastian Bach – kompozytor niemiecki
Bach za życia nie zyskał zbyt wielkiej sławy, a po jego śmierci przez 50 lat był zapomniany. Dziś uznajemy go za jednego z trzech największych kompozytorów w historii. Urodził się w 1685 r. Wychowywał się w utalentowanej muzycznie rodzinie - muzyki uczył go ojciec, a także starszy brat. Jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze dzieckiem. Był organistą w kościele (miał wtedy 17 lat) i koncertmistrzem na dworze księcia Weimaru. Miał dwadzieścioro dzieci (był dwukrotnie żonaty). Zmarł w 1750 r. przeżywszy 65 lat

2

Odpowiedzi

2010-01-03T13:02:13+01:00
Johann Sebastian Bach - deutscher Komponist
Bachs Leben ist nicht gewonnen zu viel Ruhm und nach seinem Tod 50 Jahre lang vergessen wurde. Heute erkennen wir ihn als einen der drei größten Komponisten in der Geschichte. Geboren im Jahre 1685 Er wuchs in einem musikalisch begabten Familie - sein Vater ihn gelehrt, Musik, und der ältere Bruder. Seine Eltern starben, als er jung war. Er war Organist an der Kirche (er war damals 17 Jahre) und Konzertmeister am Hof des Herzogs von Weimar. Er hatte zwanzig Kinder (er war zweimal verheiratet). Er starb im Jahre 1750, lebte 65 Jahre


Mysle że pomogłam;p
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:05:42+01:00
Johann Sebastian Bach - deutscher Komponist
Bachs Leben ist nicht gewonnen zu viel Ruhm und nach seinem Tod 50 Jahre lang vergessen wurde. Heute erkennen wir ihn als einen der drei größten Komponisten in der Geschichte. Geboren im Jahre 1685 Er wuchs in einem musikalisch begabten Familie - sein Vater ihn gelehrt, Musik, und der ältere Bruder. Seine Eltern starben, als er jung war. Er war Organist an der Kirche (er war damals 17 Jahre) und Konzertmeister am Hof des Herzogs von Weimar. Er hatte zwanzig Kinder (er war zweimal verheiratet). Er starb im Jahre 1750, lebte 65 Jahre