Ratujcie umysły ścisłe dusze artysty!

1. uzgodnij/uzgodnij równania reakcji chemicznych
a) ....C2H5OH + ....O2 ----------> ....C + ....H2)
b) ....C2H5OH + ....O2 ------> ......CO + H2O
c) .... C5H11OH + .... ------> .... CO + ....
d) .... C8H17OH + .... -----> ... CO2 + ...
e) ....C5H9(OH)3 + ..... ---> ...C + ....
f) ....C6H13OH + .... -----> .... CO + ...
2. jak inaczej nazywa się alkohol? teoretycznie 3litera ma być K

3.napisz równania reakcji
a) glicerol+ Na ----->
b) glicerol + K -----> glicerynan potasu

4. napisz równania reakcji spalania
a) całkowitego heksanolu
b) niecałkowitą C12H25OH
c) niecałkowitą butanodiolu

zgóry arigato ^____^

2

Odpowiedzi

2012-12-12T14:38:00+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1

 a) C2H5OH + O2 ---> 2C + 3H2O
 b) C2H5OH + 2 O2 ---> 2CO + 3H2O
 c) C5H11OH + 5 O2 ---> 5CO + 6H2O
 d) C8H17OH + 12 O2 --->8CO2 + 9H2O
 e) 2C5H9(OH)3 + 3 O2 ---> 10C + 12H2O
 f) C6H13OH + 6 O2 ---> 6 CO + 7H2O

Zad 2

Alkanol

Zad3

a) 2C3H5(OH)3 + 6Na ---> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

b) 2C3H5(OH)3 + 6K ---> 2C3H5(OK)3 + 3H2

 

Zad 4

a) C6H13OH + 9 O2 ---> 6CO2 + 7H2O
b) C12H25OH + 6 O2 ---> 12C+ 13H2O

c) 2C4H8(OH)2 + 3 O2 ---> 8C + 10H2O

2012-12-12T14:51:30+01:00

1.

a) C₂H₅OH + O₂ ⇒ 2 C + 3 H₂O
b) C₂H₅OH + 2 O₂ ⇒ 2 CO + 3 H₂O
c)  C₅H₁₁OH + 5 O₂ ⇒ 5 CO + 6 H₂O

d) C₈H₁₇OH + 12 O₂ ⇒ 8 CO₂ + 9 H₂O
e) 2 C₅H₉(OH)₃ + 3 O₂ ⇒ 10 C + 12 H₂O
f)  C₆H₁₃OH + 6 O₂ ⇒ 6 CO + 7 H₂O


2.  ALKANOL

3.
a) glicerol+ Na  ⇒ glicerynian sodu+ wodór

2 C₃H₅(OH)₃ + 6 Na ⇒  2 C₃H₅(ONa)₃ + 3 H₂


b) glicerol + K ⇒ glicerynian potasu + wodór
2 C₃H₅(OH)₃ + 6 K ⇒  2 C₃H₅(OK)₃ + 3 H₂


4.
a) C₆H₁₃OH + 9 O₂ ⇒ 6 CO₂ + 7 H₂O
b) C₁₂H₂₅OH + 6 O₂ ⇒ 12 C + 13 H₂O
c) 2 C₄H₈(OH)₂ + 3 O₂ ⇒ 8 C + 10 H₂O