Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:18:47+01:00
Oddychanie tlenowe ( komórkowe ) - zachodzi w każdej żywej komórce; w cytoplazmie i mitochondrium. Produktem jest CO2 i H2O. Oddychaniu towarzyszy przy tym wydzielanie się niewielkich ilości ciepła. Glukoza dostarcza energi.

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

oddychanie beztlenowe - zachodzi tylko w cytoplaźmie; Oddychanie beztlenowe zwane jest także fermentacją. W przeciwieństwie do oddychania tlenowego w tym przypadku ilość uwalnianej energii jest niewielka.

Przykłady fermentacji:

Fermentacja alkoholowa:

C6H12O6 = 2 C2H5OH + 2 CO2

Fermentacja octowa:

C2H5OH + O2 = CH3COOH

Fermentacja mlekowa:

C6H12O6 = 2 CH3CHOHCOOH

1 5 1
2010-01-03T15:23:17+01:00
Oddychanie tlenowe zachodzi w trzecim etapie czyli w transportowaniu elektronów w łańcuchach oddechowych i fosforylacji oksynów zachodzi ona we wewnętrznej błonie mitochondrium (wymaga obecności tlenu) z jednej cząsteczki glukozy powstaje od 26 do 28 cząsteczek ATP czyli 90% ATP wytwarzanego w procesie oddychania zaś w procesie oddychania beztlenowego zachodzi w komórkach mięśniowych (podczas intensywnej pracy) bez udziału tlenu wówczas glukoza przekształca się w dwie cząsteczki ATP mniej wydajne niż te z oddychania z udziałem tlenu


to też Ci się może przydać ;)
http://www.bryk.pl/słowniki/słownik_biologiczny/86727-oddychanie_beztlenowe_i_tlenowe_porównanie.html