Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:15:02+01:00
Cykl życiowy roślin okrytonasiennych:
Zaczynając od dojrzałego osobnika.
1)Na dojrzałym sporoficie powstają kwiaty (zazwyczaj obupłciowe). W kwiecie rozwija się SŁUPEK, w słupku powstają zalążki (żalązek zawiera komórki z których potem rozwija się owoc i nasienie, powstaja one z tkanki archeosporalnej ). W pręcikach powstaje pyłek (mikrospora) również z tk. archeosporalnej.
2) Ziarno pyłku trafia na znamię słupka i zaczyna wyrastać łagiewka pyłkowa, wrasta ona do gametofitu żeńskiego czyli woreczka zalązkowego zawierającego komórke jajową.
Tutaj nalezało by wspomnieć o podwójnym zapłodnieniu, 2 plemniki znajdujące się w łagiewce pyłkowej trafiają do woreczka zalązkowego jeden z nich zapładnia wtórne jądro woreczka zalązkowego(z niego rozwija się triploidalne bielno 3n) a drugi komórkę jajową z niej rozwija zarodek sporofit ---> powstaje owoc a z nasion w nim znajdujących się wyrasta nowy sporofit.

Cykl rozwojowy roślin nagonasiennych stanowi jakby stopień przejściowy pomiędzy cyklem rozwojowym paproci i okrytonasiennych. Na przykład sosna, typowa roślina nagonasienna, wytwarza dwa rodzaje szyszek: męskie, małe, nie przekraczające 3 cm długości, oraz żeńskie, duże, osiągające u niektórych gatunków do 45 cm długości. Szyszka żeńska składa się z wielu łusek, przy czym na górnej powierzchni każdej łuski nasiennej znajdują się dwa zalążki. Wewnątrz każdego zalążka występuje diploidalna macierzysta komórka makrospory, która dzieląc się mejotycznie wytwarza cztery haploidalne makrospory. Jednak tylko jedna z nich rozwija się dalej w wielokomórkowy makrogametofit. Na każdym makrogametoficie występują po 2-3 żeńskie organy płciowe, zawierające po jednej dużej komórce jajowej. Na spodniej stronie łuskie w szyszce męskiej występują po dwa mikrosporangia. Każde z nich zawiera wiele macierzystych komórek mikrospor, z których każda dzieli się mejotycznie dając cztery mikrospory. Znajdujące się w woreczku pyłkowym mikrospory dzielą się wytwarzając czterokomórkowe mikogametofity, czyli ziarna pyłku. Dojrzałe ziarno pyłku przenoszone jest przez wiatr lub owada na okienko zalążka i tam kiełkując, podlega dalszym przemianom. Z komórki wegetatywnej powstaje łagiewka pyłkowa kierująca się do rodni zawierającej komórkę jajową. Natomiast z komórki generatywnej po podziale mitotycznym powstają dwie komórki plemnikowe, z których tylko jedna ( druga ulega degradacji ) dzięki łagiewce łączy się z komórką jajową. Tak powstaje diploidalna zygota- początkowe stadium sporofitu. Z zygoty, z kolei powstaje zarodek otoczony tkanką odżywczą (bielmem pierwotnym) i łupiną nasienną. Całość, tzn. zarodek, bielmo i łupina, stanowią nasienie, z którego w sprzyjających warunkach wyrasta najpierw młody, a potem dojrzały sporofit w postaci sosny. U sosny dominującym pokoleniem jest sporofit będący okazałą rośliną drzewiastą, natomiast gametofit-ziarno pyłku i przedrośle żeńskie-zredukowany jest do mikroskopijnej wielkości.
6 3 6