Odpowiedzi

2010-01-03T16:40:52+01:00
Podaj tytuł książki, autora, okoliczności w jakich zaintersowałeś/łaś się książką.