Krzyżówka z biologi;
1.Inaczej krwinki czerwone.
2.Tkanka płynna.
3.Tkanka mięśniowa wchodząca w skład naczyń krwionośnych i jelit.
4.Najtwardsza tkanka.
5. Inaczej krwinki białe.
6.Długa wypustka komórki nerwowej.
7.Inaczej komórka nerwowa.
8.Krótkie wypustki komórek nerwowych.
9. Tkanka łączna występująca w małżowinie usznej.
10.Tkanka magazynująca substancje odżywcze.
11.Barwnik niezbędny do transportu tlenu.
12. Komórki budujące wraz z neuronami tkankę nerwową.
13.Nabłonek odpowiedzialny między innymi za wymianę gazową.

3

Odpowiedzi

2010-01-03T13:20:05+01:00
1 erytrocyty
2 limfa, krew
3 gładka
4 łączna oporowa kostna, chrzęstna
5 leukocyty
6 neuryt
7 neuron
8 dendryty
9 sprężysta

11 mioglobina
12 glejowe
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:24:07+01:00
1. erytrocyty
2. krew(limfa)
3. gładka
4. kostna
5. leukocyty
6. neuryt(akson)
7. neuron
8. dendryty
9. chrzęstna
10. tłuszczowa
11. hemoglobina
12. glejowe
13. płaski
18 4 18
2010-01-03T13:32:05+01:00
1.erytrocyty
2.krew i limfa
3.nabłonek walcowaty(tkanka nabłonkowa)
4.tkanka kostna
5.leukocyty
6.nauryt
7.neuron
8.dentryty
9.tkanka chrzęstna sprężysta
10.tkanka tłuszczowa
11.hemoglobina
12.komórki glejowe
13.Nabłonek jednowarstwowy płaski(?)
8 2 8