Odpowiedzi

2009-09-17T14:43:16+02:00
geomorfologia -bada rzeźbę powierzchni Ziemi oraz procesy je tworzące i przekształcające
- glacjologia - zajmuje się badaniem lodowców, lądolodów oraz własnościami lodu, ich występowaniem, procesami ich powstawania
- klimatologia -nauka o klinacie
- hydrografia - badanie stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu ze środowiskiem
- oceanografia - zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach
- fitogeografia - badanie rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej i jego przyczynami.
- zoogeografia -zajmuje się geograficznym rozmieszczeniem gatunków zwierząt na kuli ziemskiej.

2009-09-17T14:48:57+02:00
Geomorfologia - nauka o formach rzeźby powierzchni Ziemi oraz procesach je tworzących i przekształcających. Zajmuje się opisem (morfografia), pomiarem (morfometria), genezą (morfogeneza) i wiekiem (morfochronologia) form powierzchni Ziemi.

Glacjologia - nauka z rodziny hydrologii , zajmująca się badaniem lodowców , lądolodów oraz własnościami lodu , ich występowaniem, ...

Klimatologia - dział geografii fizycznej, nauka o klimacie

Hydrografia – początkowo dział geografii fizycznej , zajmujący się badaniem stosunków wodnych na Ziemi w ujęciu dynamicznym i w powiązaniu .

oceanografia-zajmująca się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w oceanach.

zoogeografia-zajmujący się geograficznym rozmieszczeniem gatunków zwierząt na kuli ziemskiej.


Fitogeografia - dział biogeografii i botaniki zajmujący się badaniem rozmieszczenia roślin .