Zad 1
Rowerzysta przejechał droge z miasta A do miasta B ze srednią prędkością 20km/h, a z powrotem z B do A ze śrenią prędkością 12 km/h.
Oblicz jego średniąprędkośćna trasie od miasta A do B i z powrotem.

Zad 2
Statek,płynąć z pądem rzeki, przebył odległośćmiędzy przystaniami w czsie 4h a pod prąd tę samą drogęw ciągu 5h. Prędkość własna statku była w obie strony jednakoa, a prędkość prądu rzeki była równa 2km/h. Oblicz odległośćmiędzy przystaniami.

PILNE!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-03T13:31:20+01:00
Zad.1
s droga z A do B i z B do A
t1 na drodze z A do B
t1=s/v1
t1= s/20

t2 czas na drodze z B do A
t2=s/v2
t2=s/12

v srednia= (s+s)/t1+t2
v srednia=15 km/h

zad.2
v -predkosc statku
s=(v+2)*4
s=(v-2)*5

s=4v+8
s=5v-10

4v+8=5v-10
v-10=8
v=18km/h
s=80km
6 3 6