Odpowiedzi

2010-01-03T13:26:27+01:00
Są to cztery płaszczyzny procesu urbanizacji:

1. Demograficzna - polega na wzroście liczby ludności w miastach na skutek migracji ludności z obszarów wiejskich oraz przyrostu naturalnego.
2. Społeczna - dotyczy przyjmowania przez ludność miejskiego stylu życia.
3. Ekonomiczna - polega na zwiększaniu liczby ludności, która wykonuje zawody pozarolnicze.
4. Przestrzenną - polega na powiększaniu powierzchni miast już istniejących oraz powstawaniu nowych miast.
1 5 1