Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:30:25+01:00
1.
Henryk IV Muszyński
Józef Glemp
2. http://www.zgapa.pl/zgapedia/Prymasi_Polski.html
nioe wiem o co ci dokładnei chodzi, tu masz źródło
3. tu masz artykuł o tym bo te ż nie wiem o co vci dokladnei chodzi
http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x24256/prymasostwo-w-polsce-geneza-i-znaczenie/
2010-01-03T18:32:16+01:00
1.
Henryk IV Muszyński
Józef Glemp
2.
# Prymas
# Prymas Galicji i Lodomerii
# Prymas Królestwa Polskiego

Tytuł ten wiąże się, zgodnie z ideą godności prymasa, ze szczególną historyczną rolą Gniezna jako pierwszego polskiego arcybiskupstwa oraz przez długi okres jedynej metropolii. Arcybiskupi gnieźnieńscy jako Prymasi Polski noszą tytuł "legata urodzonego" i posiadają przywilej noszenia stroju kardynalskiego nawet wówczas, gdy nie są kardynałami.Funkcja i ranga Prymasa Polski w obrębie episkopatu zmieniała się. W przeszłości często byli to faktyczni przywódcy polskiego Kościoła katolickiego, co wynikało z przysługujących im szerokich prerogatyw, wzmocnionych czasem innymi pełnionymi równolegle godnościami kościelnymi. Aktualnie jest to tytuł przede wszystkim honorowy.
Nie rozumiem ostatniego pytania ja bym tak na nie odpowiedział.