Przyjrzyj się diagramom (załącznik)

a.) Jaki procent ludności Afryki mieszka w 10 największych pod względem liczy ludności państwach? Jaki procent powierzchni Afryki zajmuje 10 największych państw?

b.) Liczba ludności Nigru stanowi 1,3% liczby ludności Afryki. Ile razy więcej mieszkańców ma Nigeria niż Niger? Czy to prawda, że w Nigerii, Egipcie i Etiopii mieszka łącznie prawie 1/3 ludności Afryki?

c.) Egipt ma 68,3mln mieszkańców, Czad ma powierzchnię 1,28mln km². Ile hektarów powierzchni Algierii przypada na 1 mieszkańca tego kraju? Jaka jest gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców na 1km²) w RPA?

2

Odpowiedzi

2009-09-17T15:14:46+02:00
A.) Jaki procent ludności Afryki mieszka w 10 największych pod względem liczy ludności państwach? Jaki procent powierzchni Afryki zajmuje 10 największych państw?
61,7% ludności Afryki (trzeba dodać wszystkie procenty do siebie:) )

b.) Liczba ludności Nigru stanowi 1,3% liczby ludności Afryki. Ile razy więcej mieszkańców ma Nigeria niż Niger? Czy to prawda, że w Nigerii, Egipcie i Etiopii mieszka łącznie prawie 1/3 ludności Afryki?
15,7:1,3= 12 razy więcej
Drugie pytanie: 1/3 ≈33% ,a w Nigerii, Egipcie i Etiopii mieszka 32,6% ludności Afryki, więc to około 33%, tak więc, to prawda.

c.) Egipt ma 68,3mln mieszkańców, Czad ma powierzchnię 1,28mln km². Ile hektarów powierzchni Algierii przypada na 1 mieszkańca tego kraju? Jaka jest gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców na 1km²) w RPA?

68 300 000 osób - 8,7%
około 785058 - 1%

1 280 000 km² - 4,2%
304762 km² - 1%
Algieria - 7,9% powierzchni≈2407620km²= 24076,2ha
Ludność: 4% ludności ≈3140232 osób
3140232:24076,2ha≈ 130osób/ha

Nie wiem czy to mi dobrze wyszło... Spróbuj podobnym sposobem zrobić b przykład;)
1 1 1
2009-09-17T15:19:54+02:00
Nie będę wszystkiego pisać jeszcze raz, bo Fivex dobrze zrobił (przynajmniej z moich obliczeń też tak wychodzi), tylko w pierwszym zadaniu się pomylił. Ma wyjść 49,8% ;)
1 1 1