Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:31:14+01:00
A) (x+3)²
b)x³+x²-x-1=x²(x+1)-1(x+1)=(x+1)(x²-1)
(x+1)(x-1)(x+1)
c) niewyraźne działanie
2010-01-03T13:36:12+01:00
X²+6x+9
a=1 b=6 c=9
Δ=b²-4ac= 0 √Δ= 0
x=-b/2a= -3
(x-(-3))²= (x+3)²


x³+x²-x-1= x²(x+1)-1(x+1)= (x²-1)(x+1)


x⁶+3x⁵- x³ - 3x²= x⁵(x+3)-x²(x+3)=(x⁵-x²)(x+3)