Zad.1 dzienne zapotrzebowanie błonnika wynosi 25 g.marysia zjadła wczoraj2/25kg suszonych brzoskwimn(część masy jaką stanowi błonnik to 0,24), 5 dag rodzynek(część masy jaką stanowi błonnik to 0,07) i 12 g kukurydzy(część masy jaką stanowi błonnik to 0,06). Czy zaspokoiła dzienne zapotrzebowanie na błonnik. Zad.2 gawrony w czasie 1 h przelatują 60 km.Od pola do parku maja 5 km.ile to im zajmuje

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T13:36:42+01:00
Zad.2
skoro w ciagu 1h przeleca 60km
to 5km przeleca w 1/12 h czyli 5min

zad.1
2/25kg=80g
5dag=50g
0,24*80+0,07*50+0,06*12=
19,2+3,5+0,72=
23,42 g
nie zaspokoila
2010-01-03T13:42:42+01:00
Zad.2 1 h = 60 min 60km:60min=1min 5km*1min=5min Odp.:Gawrony przelatują 5 km w ciągu 5 min
2010-01-03T13:43:48+01:00
Zadanie 1
zapotrzebowanie 25 g
1 kg = 1000 g
1 dkg = 10g

suszone brzoskwinie - 2/25 *1000*0,24 = 19,2
rodzynki - 5 * 10 * 0,07 = 3,5
kukurydza - 12 * 0,06 = 0,72
Razem - 23,42
23,42<25
Odp. Marysia nie zaspokoiła dziennego zapotrzebowania błonnika.

Zadanie 2
60 km = 1h
5 km = x
5/60*1 = 1/12
1/12 * 60 = 5 min
Odp. Gawrony pokonają dystans w 5 minut.
1 5 1