Odpowiedzi

2010-01-03T15:14:02+01:00
Z bilansu cieplnego wiemy że ciepło oddane przez siekierę będzie równe ciepłu pobranemu przez wodę, czyli:
Ms×Δt1×Cwż =Mw×Δt2×Cww gdzie
Ms=0,5kg masa siekiery, Δt1=ts-tk zmiana temp od ts=600C do tk, Cwż=460J/kg×C ciepło właściwe żelaza Mw=20kg masa wody Δt2=tk-tw, gdzie tk to temp końcowa a tw=20C to temp wody i Cww=4190J/kg×C ciepło właściwe wody
Równanie pierwsze przyjmuje wtedy postać:
Ms×(ts-tk)×Cwż=Mw×(tk-tw)×Cww
podstawiając wartości do równania
0,5×(600-tk)×460=20×(tk-20)×4190
tk=21,40C
6 2 6