Skrócić!
POŁOŻENIE:
Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w centralnej części Puszczy Białowieskiej w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią.
HISTORIA POWSTANIA PARKU
Historia utworzenia parku narodowego rozpoczyna się 29 grudnia 1921r., tj. od utworzenia leśnictwa \"Rezerwat\",
przekształconego 17 sierpnia 1932r. w Park Narodowy w Białowieży.
Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947r. (Dz. U Nr 74, poz. 469 z późn. zm.) w województwie podlaskim. Ponownie zmieniono nazwę, która obowiązuje po dzień dzisiejszy.
Warto wiedzieć, iż już leśnictwo \"Rezerwat\" spełniało wymogi obecnie obowiązującej międzynarodowej definicji parku narodowego.
STATUS PARKU: (ważne wydarzenia)
W 1977 r. Białowieski Park Narodowy uzyskał status Światowego Rezerwatu Biosfery
W 1979 r. jako jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości – UNESCO.
W 1996 r. do parku przyłączono 5 155 ha, tworzących Obręb Ochronny Hwoźna.
W 1997 r. Park jako pierwszy w Polsce został wyróżniony Dyplomem Europy.


· Rezerwat Hodowlany żubrów
a) W jego skład wchodzą rezerwaty hodowlane (niedostępne dla zwiedzających)
b) całośćc) obszaru Ośrodka podlega ochronie krajobrazowej.
SYMBOL:
Symbol Parku i Puszczy Białowieskiej - żubr, największe zwierzę zamieszkujące Europę, wytępiony został w czasie I wojny światowej. Poczynając od 1929 r. rozpoczęto jego restytucję przywożąc z ogrodów zoologicznych zachowane tam zwierzęta. Po wielu latach hodowli zamkniętej w 1952 r. wypuszczono pierwsze żubry na wolność. Obecnie w Parku i sąsiadujących z nim lasach zagospodarowanych bytuje około 250-300 żubrów.

Białowieski Park Narodowy jest najważniejszym w świecie ośrodkiem hodowli żubra.
Żubry znajdują się w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych Polski oraz Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Na mocy prawa obowiązującego w Polsce żubry podlegają ochronie ścisłej, a w stosunku do dziko żyjących zwierząt chronionych obowiązuje zakaz ich niepokojenia i płoszenia.
Podprowadzanie przez osoby prywatne turystów do żubrów żyjących na wolności w Puszczy Białowieskiej jest nielegalne. Ponadto próby podchodzenia dziko żyjących żubrów mogą stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Żubry są dużymi, silnymi i agresywnymi zwierzętami, i niepokojone mogą być niebezpieczne dla ludzi.
Wszyscy odwiedzający Puszczę Białowieską mogą napotkać żubry chodząc wyznaczonymi szlakami turystycznymi, mogą oglądać żubry ze specjalnych punktów widokowych.

Park pałacowy:
Został założony w końcu ubiegłego wieku wokół pałacu carskiego. Znajduje się w nim szereg zabytkowych budynków z końca XIX w., obelisk upamiętniający łowy Augusta III Sasa w 1752 r., a także zabytkowy dworek z 1845 r. - obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Jego głównym celem jest praca z młodzieżą, prowadzenie specjalnych zajęć w terenie. W skład oferty programowej wchodzą:
programy edukacyjne skierowane do szkół (w tym także programy prowadzone we współpracy z okolicznymi szkołami, m.in. w ramach ścieżek ekologicznych);
zajęcia terenowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych przygotowywane w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie tematyczne i oraz gotowe materiały edukacyjne przygotowane przez park;
warsztaty szkoleniowe i seminaria skierowane do pracowników edukacji i nauczycieli;
zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół;
konkursy wiedzy o przyrodzie jak również konkursy plastyczne i fotograficzne o tematyce przyrodniczej i kulturowej;
wystawy stacjonarne i objazdowe ułatwiające poznanie przyrody przez osobiste doświadczenie;
ekspozycja stała;
ścieżki edukacyjne;
działalność wydawnicza

1

Odpowiedzi

2010-01-03T17:10:44+01:00
POŁOŻENIE:
Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski.
HISTORIA POWSTANIA PARKU
Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947r. w województwie podlaskim.
STATUS PARKU: (ważne wydarzenia)
W 1977 r. Białowieski Park Narodowy uzyskał status Światowego Rezerwatu Biosfery
W 1979 r. jako jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości – UNESCO.
W 1996 r. do parku przyłączono 5 155 ha, tworzących Obręb Ochronny Hwoźna.
W 1997 r. Park jako pierwszy w Polsce został wyróżniony Dyplomem Europy.

Rezerwat Hodowlany żubrów
a) W jego skład wchodzą rezerwaty hodowlane (niedostępne dla zwiedzających)
b) całośćc) obszaru Ośrodka podlega ochronie krajobrazowej.
SYMBOL:
Symbol Parku i Puszczy Białowieskiej - żubr, największe zwierzę zamieszkujące Europę.
Białowieski Park Narodowy jest najważniejszym w świecie ośrodkiem hodowli żubra.
Żubry znajdują się w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych Polski oraz Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Na mocy prawa obowiązującego w Polsce żubry podlegają ochronie ścisłej, a w stosunku do dziko żyjących zwierząt chronionych obowiązuje zakaz ich niepokojenia i płoszenia.
Podprowadzanie przez osoby prywatne turystów do żubrów żyjących na wolności w Puszczy Białowieskiej jest nielegalne.
Park pałacowy:
Został założony w końcu ubiegłego wieku wokół pałacu carskiego. Znajduje się w nim szereg zabytkowych budynków z końca XIX w., obelisk upamiętniający łowy Augusta III Sasa w 1752 r., a także zabytkowy dworek z 1845 r. - obecnie siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej.

1 5 1