1 zad Określ właściwości powietrza na podstawie obserwacj oraz tablic chemicznych. __________________ = to trzeba uzupełnić

Gęstość: ______
Barwa: ________
Rozpuszczalność w wodzie: _________
Temperatura topnienia:___________
Temperatura wrzenia __________

zad 2 Przyporządkuj nazwy składników powietrza do podanych grup.

tlen,wodór,azot,para wodna,hel,zanieczyszczenia,tlenki azotu,neon,tlenek wegla,argon

a) stałe składniki powietrza
b) zmienie składniki powietrza.

Dziękuje za pomoc

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:21:35+01:00
Zad. 1.
Gęstość: 1,2 kg/m³ (lecz zależy jeszcze od ciśnienia)
Barwa: bezbarwne
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalne
Temperatura topnienia: ok. 213°C
Temperatura wrzenia: ok. 191°C

zad.2.
a) tlen b) para wodna
wodór zanieczyszczenia
azot tlenki azotu
hel tlenek węgla
neon
argon

14 3 14
2010-01-03T15:12:55+01:00
1.
gęstość - 1,28 kg/m³
barwa - bezbarwne
rozpuszczalność w wodzie - słaba
temperatura topnienia - -213°C
temperatura wrzenia - -191°C

2.
a) tlen, azot, argon, ksenon, hel, neon
b) wodór, para wodna, zanieczyszczenia, tlenki azotu, tlenek węgla(IV)

Proszę ;*
11 4 11