1,Uzupełnij, stosując notację wykładniczą:

7,8*10⁸m=.....................km
8,3*10⁻⁵kg=......................g
4,7*10⁶m²=...................ha=...............a
7,23*10⁻³cm³=..................l

2,zapisz podane liczby kolejności od największej do najmniejszej:
a=5⁴⁵-5⁴⁴ ; b=125¹⁴*²⁵ ; c=(5¹⁵)³ ; d=15⁴⁴÷3⁴³

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:03:00+01:00
Zad1.

7,8*10⁸m= 7,8*10⁵km
Objaśnienia:
1m=10⁻³km
czyli:
7,8*10⁸*10⁻³=7,8*10⁵

8,3*10⁻⁵kg=8,3*10⁻⁵*10³=8,3*10⁻²g

4,7*10⁶m²= 4,7*10⁶/10⁴= 4,7*10²ha = 4,7*10²*10²=4,7*10⁴ a

7,23*10⁻³cm³= 7,23*10⁻³/10⁻³=7,23*10⁻⁶ dm3
1dm3= 1l

Zad2.

a=5⁴⁵-5⁴⁴=5⁴⁴(5-1)=4*5⁴⁴
b=125¹⁴*²⁵(5³)¹⁴*²⁵=5³*¹⁴*²⁵
c=(5¹⁵)³=5⁴⁵=5*5⁴⁴
d=15⁴⁴:3⁴³=5⁴⁴*3⁴⁴:3⁴³=5⁴⁴*3²=9*5⁴⁴

b > d > c > a