,,Jakub sprzedany przez braci'' - przypowiesc
1. dlaczego Jakub kochał Józefa bardziej niż innych synów i wczym się ta niłość przejawiała?
2.Jaki był stosunek braci do Józefa?
3. Scharakterzyzuj zachowania ojca, Józefa, Rubena i Judy?
prosze, pilne, dzieki. potrzebne na już

1

Odpowiedzi

2009-09-17T16:25:40+02:00
1. Dlaczego Jakub kochał Józefa bardziej niż innych synów i w czym się ta miłość przejawiała?
Cytat z Biblii:
"Izrael (Jakub) miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach"
Czym się przejawiała:
Cytat: "Sprawił mu też długą szatę z rękawami"
(Rdz 37,3)
2. Jaki był stosunek braci do Józefa?
Cytat: "Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać"
(Rdz 37,4)
"Podczas, gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie tę sprawę." (Chodzi o sen Józefa)
(Rdz 37,11)
3. Scharakteryzuj zachowania ojca, Józefa, Rubena i Judy?
Zobacz: Rdz 37,21-22.26-27
Juda i Ruben, nie chcieli śmierci swojego brata.