Odpowiedzi

2010-01-03T13:51:47+01:00
Załącznik nie chce się załadować :/
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T14:21:56+01:00
A) x² + 4x + 4 = x²
4x = -4
x = -1
b) 4 - 12x + 9x² - 1 - 4x - 4x² - 3x² = 2x²
-12x - 4x = -3
-16 x = - 3
x = 5⅓
c) x² + 4x + 4 =x² - 2
4x = - 6
x = - 1,5
d) 2y² - y = 8 + 8y + 2y²
- 9y = 8
y = - 8/9
e)¼x² - 4x +16 = ¼x² + 4x + 16
-8x = 0
x = 0
f) 3y² + 4√3y = 8
√3y = 2
y = ⅔√3
g)x² +2/5 = x² - 6x + 9
6x = 8,6
x = 1, 13/30
h) nie udało mi się tego rozwiązać
i) 36y² - 72y + 36 = 36y² + 24y +4
y = 4, 8/22
j)50 + 25x² + 30x +9 = 25 - 50 x +25x²
80x = 25 - 59
x = - 0,425
1 5 1