ODPOWIEDZ NA PYTANIA
1.Proces wytwarzania związków organicznych z udziałem energii słonecznej.11 liter
2.Organella, w której zachodzi proces fotosyntezy.11 liter
3.Zachodzi w nim oddychanie wewnątrzkomórkowe.13 liter
4.Podział organizmu macierzystego na kilka części.12 liter
5.Jest uwalniana z pożywienia podczas oddychania.7 liter
6Jest niezbędne do zajścia fotosyntezy.7 liter
7.Narządy, w których powstają komórki rozrodcze.6 liter
8.Sposób rozmnażania bezpłciowego występujący u drożdży i stułbi.11 liter
9.Zmiany zachodzące w ciągu życia osobnika.6 liter
10.Cukier powstający w procesie fotosyntezy.7 liter
proszę podać hasło i wyjaśnienie

1

Odpowiedzi

2010-01-03T14:15:37+01:00
1.FOTOSYNTEZA
2.CHLOROPLAST
3.MITOCHONDRIUM
4.FRAGMENTACJA
5.ENERGIA
6.ŚWIATŁO
7.GONADY
8.PĄCZKOWANIE
9.ROZWÓJ
10.GLUKOZA
Hasło : FERMENTACJA
FERMENTACJA to proces rozkładu niektorych substancji oranicznych w wyniku działania emynów produkowanych przez mikroorganizmy.
20 4 20